Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra » Odborná prax v Baníckom múzeu v Rožňave