Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra » Medzinárodná súťaž Gerbócova literárna Snina 2016