Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra » Návšteva na rozhlasovom festivale Prix Ex Aequo 2016 v Bratislave