Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra » Konferencia Česká literatúra a film IV.